Telefon kontaktowy:

32 729 23 25 

508 066 204

Konto klubowe-bankowe:

BANK ŚLĄSKI S.A.

25 1050 1403 1000 0022 8985 5591

z dopiskiem "Sekcja Piłki Nożnej"

 

Adres:

44-310 RADLIN,

ul. Korfantego 17

skr. poczt. 6

 

 

Email klubu:

g.radlin@vp.pl

ema_rudeboys@o2.pl

 

2017 ASPN Górnik Radlin

 Górnik Radlin

MKS Radziejów

07.05.2016

NASTĘPNY

MECZ

16:00

Sponsor Generalny